Formació

Gruphelco ofereix diferents serveis empresarials, entre d’altres el de formació presencial a mida.

Cal destacar que estem acreditats com a entitat organitzadora de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE), el que permet que els nostres clients es bonifiquin fins al 100% de l’import dels cursos que impartim.

Quins són els avantatges d’impartir formació en entorns empresarials?

Per als treballadors

Es sentiran més preparats i qualificats en el seu lloc de treball.

Estaran més motivats, doncs es formaran i interioritzaran nous conceptes i habilitats.

Es generarà un sentiment de pertinència a l’empresa, i es sentiran valorats i reconeguts a l’haver estat escollits per a seguir creixent dins de l’empresa.

Els permet adquirir noves titulacions que podran incloure en el seu currículum, amb els que tindran majors oportunitats de creixement en aquesta àrea.

Quins són els avantatges d’impartir formació en entorns empresarials?

Per a l’empresa

Disposarà de treballadors més preparats i capacitats per a l’acompliment en els seus llocs de treball. Aquesta formació també pot estar vinculada a una futura promoció interna.

L’empresa pot aprofitar les formacions per a solucionar qüestions internes delicades, com per exemple, la comunicació entre departaments, el treball en equip, etc. Així mateix, també es pot preparar als treballadors per a nous reptes o canvis en l’organització

La formació permet mantenir motivats als treballadors, i conseqüentment, aquests seran cada cop més productius.

L’empresa podrà deduir-se directament l’import abonat del curs en les quotes de la Seguretat Social

Llistat de cursos disponibles

Per a més informació pot contactar amb nosaltres en info@gruphelco.com o trucant-nos als telèfons: +34 93 887 30 77 / +34 977 20 61 44

Com funciona la bonificació?

Actualment existeix un sistema organitzat que regula la formació per als treballadors de les empreses a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

La formació bonificada és una fórmula que permet obtenir fins a un 100% de bonificació en els imports prèviament abonats per al pagament dels cursos formatius. L’entitat encarregada de la gestió és la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE).

Els fons provenen de la pròpia Seguretat Social, el Fons Social Europeu, i del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Ens adaptem a les vostres necessitats

Disposem d’un ampli catàleg de cursos especialitzats en diferents àrees i els adaptem segons els objectius que es desitgin aconseguir, el nombre d’assistents i el nivell de coneixements dels mateixos.

Contem amb un equip docent de primer nivell, que té adquirits els coneixements necessaris i disposa de les habilitats pedagògiques per al trasllat de la informació als assistents.

Els cursos s’imparteixen en modalitat presencial i es poden realitzar tant a les instal·lacions dels nostres clients com a les nostres oficines de Tarragona.

Ens adaptem en dates i horaris segons la sol·licitud dels nostres clients.Formació bonificada